Asbestattest Aanvragen?

Vraag nu uw asbestofferte aan en plan uw asbestinspectie binnen de week. 

Asbestattest voor Vlaanderen

Het asbestattest is een document dat aangeeft of een gebouw al dan niet asbest bevat en zo ja, waar. Het asbestattest wordt afgeleverd door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) op basis van een asbestinventarisatie die uitgevoerd wordt door een erkende asbestdeskundige. Het asbestattest is verplicht bij de verkoop van gebouwen die gebouwd zijn vóór 2001, omdat asbest een schadelijke stof is die bij beschadiging of veroudering vezels kan vrijgeven die bij inademing gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Het asbestattest heeft als doel om de koper te informeren over de aanwezigheid en de toestand van het asbest in het gebouw en om advies te geven over hoe het asbest veilig kan beheerd of verwijderd worden. Het asbestattest moet aanwezig zijn op het moment van de overdrachtsovereenkomst, meestal het compromis. De inhoud van het asbestattest moet ook vermeld worden in de verkoopakte. Bij verhuur moet de eigenaar die over een asbestattest beschikt, een kopie bezorgen aan de huurder(s). Vanaf 2032 zal voor elke toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001 en waarvan men eigenaar is, een asbestattest verplicht zijn, ook als men geen plannen voor een overdracht heeft. Vraag vandaag nog uw asbestattest aan.

Waarom kiezen voor ons?

Via ons heeft u direct contact met de asbestdeskundige die uw woning zal komen inspecteren. We waarborgen over de kwaliteit van het asbestattest en een deskundige inspectie. Heeft u andere vragen over uw vastgoed of andere keuringen. Dan kan u bij oook terecht hiervoor.

Asbestofferte aanvragen

Je offerte is snel klaar. Je krijgt die in je mailbox binnen de 24 uur na je aanvraag.

Snel ingepland

Een inspectiebezoek voor de opmaak van een asbestattest duurt vaak niet langer dan een week om te plannen.

Marktconforme kostprijs

Onze prijszetting is transparant. Wij hanteren marktconforme tarieven.

Flexibel

Je kunt een inspectiebezoek op elk moment inplannen, ook ’s avonds of in het weekend, als dat beter past dan tijdens de kantooruren.

 

Asbestattesten gefinaliseerd

+ 0
Garage
+ 0
Woningen
+ 0
Appartementen
+ 0
Niet-Residentieel

Verplicht Asbestattest aanvragen

De Vlaamse Regering heeft een asbestattest ingevoerd om het asbestprobleem in Vlaanderen aan te pakken. Asbest is een schadelijke stof die in veel gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001, aanwezig is. Als asbest beschadigd of verouderd raakt, kan het vezels vrijgeven die bij inademing ernstige gezondheidsrisico’s kunnen veroorzaken. Daarom wil de Vlaamse Regering tegen 2040 alle asbest in Vlaanderen veilig verwijderen.

Een asbestattest is een document dat aantoont of een gebouw of woning al dan niet asbest bevat en zo ja, waar. Een asbestattest wordt opgesteld door een erkende asbestdeskundige op basis van een asbestinventarisatie. Een asbestattest geeft ook advies over hoe het asbest veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van een gebouw of woning ouder dan bouwjaar 2001 in Vlaanderen. Het asbestattest moet aanwezig zijn op het moment van de overdrachtsovereenkomst, meestal het compromis. De inhoud van het asbestattest moet ook vermeld worden in de verkoopsakte.

Tegen 2032 wordt een asbestattest verplicht voor elke toegankelijke constructie die voor 2001 gebouwd werd, ook als er geen verkoopplannen zijn. Elke eigenaar moet dan een asbestattest aanvragen bij de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

Bij verhuur moet de eigenaar die over een asbestattest beschikt, een kopie bezorgen aan de huurder(s).

"Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Het gaat vooral om asbestcementen daken en gevels, en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen. Uiterlijk tegen 2040 zou Vlaanderen volledig asbestveilig moeten zijn."

Werkwijze opmaak asbestattest

1. Kies een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI).

Dit is een persoon die een opleiding heeft gevolgd om asbest te herkennen en te inventariseren. Je kunt zelf een ADI aanstellen of een volmacht geven aan iemand anders, zoals een notaris, makelaar of gebouwenbeheerder, om dat voor jou te doen.

2. Laat de ADI je gebouw inspecteren.

De ADI zal een plaatsbezoek doen en een niet-destructieve asbestinventaris opmaken. Dat betekent dat hij of zij alleen de materialen zal onderzoeken die een risico kunnen vormen bij het normale gebruik van het gebouw. Hij of zij zal geen wanden of vloeren beschadigen om verborgen asbest op te sporen. Dat gebeurt alleen bij een destructieve asbestinventaris. Soms moet de ADI wel een klein stukje van een asbestverdacht materiaal wegnemen om het te laten analyseren in een labo. Zo kan hij of zij met zekerheid zeggen of het materiaal asbesthoudend is of niet.

3. Ontvang het asbestattest van de OVAM van de ADI.

De ADI zal de gegevens van de asbestinventaris invoeren in het systeem van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en je het asbestattest bezorgen. Je kunt het asbestattest ook bekijken via de Woningpas. Het asbestattest is 10 jaar geldig, tenzij er minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico is. Dan is het asbestattest maar 5 jaar geldig. Als je je woning hebt gerenoveerd, is het ook aangeraden om een nieuw asbestattest aan te vragen.

Wat is de kostprijs van een asbestattest?

De kostprijs van een asbestinspectie en attest hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte en de leeftijd van de woning, het aantal en het type asbesthoudende materialen, de complexiteit van de inspectie en de kwaliteit van de asbestdeskundige. Daarom is het moeilijk om een vaste prijs te geven voor een asbestattest.

Over het algemeen kun je rekenen op een kostprijs van een asbestinspectie tussen de 350 en 600 euro voor een kwalitatief asbestattest. Dit is inclusief de kosten voor de inspectie, het nemen van materiaalmonsters, het analyseren (PLM) van de monsters in een laboratorium, het opstellen van het attest en het geven van advies over het verwijderen of beheren van het asbest. Direct in contact komen met een asbestdeskundige? Geef ons een seintje.

Asbest is een verzamelnaam voor een groep van natuurlijke mineralen die bestaan uit microscopisch kleine vezels. Deze vezels zijn sterk, flexibel, hittebestendig en goedkoop. Daarom werd asbest vroeger veel gebruikt in de bouw, de industrie en de scheepvaart. Asbest werd onder andere verwerkt in dakbedekking, isolatiemateriaal, vloertegels, golfplaten, remvoeringen en brandwerende kleding.

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid als de vezels loskomen en in de lucht terechtkomen. Als je deze vezels inademt, kunnen ze diep in je longen doordringen en daar schade aanrichten. Op lange termijn kan dit leiden tot ernstige ziektes, zoals asbestose, longkanker of mesothelioom (een kanker van het long- of buikvlies). Deze ziektes hebben een lange latentietijd, wat betekent dat ze pas tientallen jaren na de blootstelling aan asbest tot uiting komen.

Het risico op asbestziektes hangt af van verschillende factoren, zoals de hoeveelheid, de duur en de frequentie van de blootstelling aan asbest, het type en de grootte van de asbestvezels, de tijd die verstrijkt sinds de eerste blootstelling en de leeftijd. Ook roken verhoogt het risico op longkanker door asbest.

Asbest is vooral schadelijk als het in een losse of beschadigde vorm voorkomt, zoals bij spuitasbest of bij het breken of boren van asbesthoudende materialen. Als het asbest vastzit in een ander materiaal en niet beschadigd is, zoals bij hecht gebonden asbestcement, is het risico op het vrijkomen van vezels veel kleiner. In dat geval is het beter om het asbest te laten zitten en niet te bewerken of te verwijderen.

Als je vermoedt dat er asbest in je woning zit, kun je het best een asbestattest aanvragen. Dit is een document dat aangeeft of er al dan niet asbest aanwezig is in je woning, wat de toestand ervan is en hoe je het veilig kunt beheren of verwijderen. Een asbestattest wordt afgeleverd door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) na een asbestinventarisatie door een gecertificeerde asbestdeskundige. Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van elke woning die voor 2001 werd gebouwd.

Wat is asbest eigenlijk?

Scroll naar boven